Bút phiên dịch i-Tek S Model 2024 (Phiên bản mới nhất Offline tiếng Việt)

Original price was: 3,100,000 ₫.Current price is: 2,290,000 ₫.

Bút đọc bản cứng thành bản mềm

Phiên dịch giao tiếp 2 chiều

Ghi âm chuyển Text là sản phẩm công nghệ trí tuệ nhân tạo mới của i-Tek Việt Nam

Mã: A21 Danh mục: